07136314471

09171005137

02166427954

سیستم مدیریت کنترل فرمان و اتوماسیون

 سیستم مدیریت کنترل فرمان واتوماسیون

 • طراحی و تجهیزحرفه ای سیستم کنترل فرمان بر اساس آخرین استانداردهای ایمنی موجود توسط متخصصین مجرب
 • ارایه کلیه طرحها و نقشه ها و دستورالعمل های مرتبط با تابلو فرمان به مشتری جهت سهولت نصب ، ارتقا و اعمال تغییرات در صورت نیازدرآینده 
 • امکان محاسبه نحوه عملکرد اجزا تابلو فرمان توسط سیستم کامپیوتر مرکزی در داخل سالن

    **سیستم تهویه

 • امکان محاسبه دقیق و فنی هوای تازه مورد نیاز ، تعداد فن و میزان سرعت آنها با توجه به دمای داخل و خارج سالن ، سن و وزن مرغ

 

 • امکان تنظیم نحوه عملکرد و سرعت متغیرفن در فصلهای مختلف به حالتهای مختلف و  یابصورت  ثابت با کمک دکمه خاموش و روشن( ON/OFF)

    **دریچه های هوادهنده (In let )

 • امکان کنترل و نتظیم بهینه هوای لازم  با سرعت محاسبه شده و فشار هوای داخل
 • امکان عملکرد سیستم در حالتهای مجزا
 • امکان کنترل و جابجای هوای سر د ورودی   

    **کنترل سیستم گرمایشی

 • جهت صرفه جویی انرژی  امکان فعال  سازی  سیستم گرمایشی توسط کامپیوتر در صورت کاهش میزان تهویه و  رسیدن به گرمای متناسب
 • امکان کنترل سیستم گرمایشی متناسب و ثابت  توسط دکمه روشن و خاموش

      **کنترل سیستم سرمایشی  

 • کنترل هوشمند سیستم سرمایشی با درنظر گرفتن دمای سالن و سطح رطوبت نسبی
 • امکان کنترل سیستم سرمایشی  متناسب و ثابت  توسط دکمه روشن و خاموش( ON/OFF)

**کنترل سیستم کود خشک کن

         * تنظیم هوای رادیاتور یا هوای موجود در داخل و خارج سالن به نسبتهای متناسب و ورود به داکت برای خشک کردن

        کود به کمک کامپیوتر

**کنترل سیستم روشنایی

 • امکان زمان بندی و برنامه ریزی سیستم روشنایی جهت دسترسی به کیفیت بالای تخم مرغ
 • امکان شبیه سازی وضعیت های روشنایی مختلف (همانند غروب و طلوع خورشید)
 • مجهز به سیستم تنظیم ارتفاع لامپها به صورت دستی و اتوماتیک

**کنترل سیستم دانخوری 

 • تنظیم صحیح در نحوه و مقدار توزیع غذا با توجه به نیاز مرغ در دوره های مختلف رشد
 • امکان نمایش ، ثبت تاریخ ، میزان دانه مصرفی توسط سیستم های مکانیکی، توزین برقی و ترازوهای سیلو

*کنترل سیستم آبخوری

 • امکان توزیع مصرف آب به شکل صحیح جهت رشد بهینه مرغ
 • مجهز به سیستم ثبت الکتریکی میزان مصرف آب در ه سالن یا هر ردیف قفس و نمایش پارامترهای کاهش مصرف آب

*کنترل سیستم تخم مرغ شمار

 • مجهز به شمارشگر مجزا ، امکان ثبت و نمایش تعداد تخم مرغ های تولید شده باتوجه به سیستم جمع آوری تخم مرغ به صورت ردیفی ،طبقاتی و یا تسمه ای بر اساس تعداد تخم مرغهای تولیدی و ظرفیت فارم
 • مجهز به سیستم تشخیص کاهش  شدت جریان برق ،خطای افزایش یا کاهش مصرف آب ،مصرف دان ، حداقل و  حداکثر درجه حرارت وکاهش ذخیره دان در انبار

**نحوه مدیریت کنترل فرمان

 • امکان نصب کامپیوترهای سالن به کامپیوتر مرکزی  و گردآوری کلیه اطلاعات از قبیل میزان انتقال دان سطح اب و غذا رشد روزانه تلفات به صورت چارت یاجدول و کنترل ازراه دور