07136314471

09171005137

02166427954

مشخصات قفس های مرغ تخم گذار

مشخصات قفس های مرغ تخم گذار

 • مجهز به سیستم کود جمع کن در قفسهای چند طبقه
 • امکان استفاده از ایر داکت ( لوله هوادهنده سرتاسری در تمام طبقات ) در صورت سفارش
 • امکان نصب راهرو (CAT WALK) در قفسهای شش طبقه به بالا
 • پارتیشن بندی عمودی

* نصب در قسمت جلو قفس برروی لبه ناودان دانخوری به کمک توری مستحکم مفتولی و مناسب جهت جلوگیری از آسیب دیدگی مرغ (بدون هیچ گونه تیزی)

 • دیوراه های توری

* جهت استفاده از شرایط توزیع نورو تهویه مناسب

* درنظر گیری حداقل فاصله میان سیمها جهت جلوگیری از پرکنی

 • دربهای کشویی

*استفاده از میله های 5 میلی متری بالبه های خم شده به داخل جهت حفظ امنیت بیشتر و مجهز به قفل درب

 • استفاده از محافظ

 * جهت جلوگیری ازورود مرغ به تسمه تخم مرغ جمع کنی و ایجاد آلودگی روی تسمه ها

* نصب ناخن ساب به روی این صفحه در صورت دلخواه

 • قطعه پلاستیکی

*جهت هدایت تخم مرغ به نقاله (جلوگیری از گیر کردن تخم مرغ زیر دیواره ها  )

 • مجهز به صفحه شناور

*سیمهای طولی سرتاسری در سالن جهت هدایت تخم مرغها به تسمه تخم مرغ جمع کنی و کاهش شیب جهت جلوگیری از شکستگی (شیب 7 درجه) .تمام سیمها گالوانیزه بوده و در صورت نیاز امکان گالوانیزه شدن مجدد.

 • ناودان دانخوری

*استفاده از ورق آهنی با ضخامت یک میلی متر

*استفاده از ریل خارجی دانخوری جهت حرکت واگنهای توزیع دان به وسیله دوچرخ در هر طبقه

*افزایش عمق دانخوری جهت جلوگیری از سرریز شده دانه ها

*پایه های عمودی مستحکم جهت نصب و تنظیم دقیق ودوام بیشتر

 • مجهز به نیپل آبخوری

* استفاده از دو نیپول در طرفین قفس و امکان افزایش تعداد آنها

*امکان نصب ناودانی وی شکل به عرض 70 میلیمتر در زیر نیپل (در مورد قفسهای بدون کود خشک کن )

 • سیستم کود جمع کنی در قفسهای مرغ  تخمگذار

*مجهز به تسمه پروپرلین به  ضخامت یک میلی متری و سطح صیقلی

*لبه های محکم شده در طرفین جهت جلوگیری از ریزش کودو سطح باز جهت تماس بیشتر با هوا و تسریع خشک شدن کود

*به کارگیری میله های افقی (CROSS BAR) در فواصل 38 سانتی متری در طول مسیر حرکت جهت تحمل وزن بیشتر و سهولت و روانسازی در حرکت

*استفاده از موتور گیربکس مجزاجهت هرطبقه

 • لوله وزش هوا سرتاسری در  تمام طبقات ((AIR DUCT در صورت سفارش

*امکان استفاده از داکت جهت بهبود وضعیت جریان هوا و رشد بهینه با استفاده از جریان هوای آزاد در کلیه طبقات

*تهیه شده از جنس  PVCدر طرحهای مختلف تا 205 سانتی متر مربع جهت یکسان سازی تهویه سالن

*تنوع قطر حفره های خروجی هوا از 6 تا 8 میلیمتر جهت تهویه یکسان قفس ها

 • سیستم واگنی توزیع دان

*ثبت ابداع این روش توسط شرکت  VALLI برای اولین بار

*حرکت از طریق دو چرخ  متحرک برروی ناودانی دانخوری به صورت ریلی در تمام طبقات

*توزیع دانه ها توسط مخازن مجزا و قابل تنظیم

*مجهز به  سیستم توزیع دان  منحصر به فرد VALLI

*به کارگیری دو اهرم  V شکل جهت هدایت دان از طرفین به سمت پولتها

*طراحی سیستم جهت توزیع یکنواخت دانه ها

*کنترل توزیع دانه : قابلیت برنامه ریزی  تعداد دفعات و زمان بندی دقیق حرکت و توقف دستگاه به صورت کامپیوتری و دستی 

 • مزایای استفاده از سیستم توزیع واگنی

*صرفه جویی در مصرف انرژی و نیروی انسانی

*امکان توزیع متناوب و یکسان دانها

*حفظ کیفیت و عملکرد دقیق دستگاه به همان صورت اولیه

*دقت عمل فراوان توزیع دانه با کیفیت و مقدار کاملا یکسان در طول مسیر ناودان دانخوری

*امکان دسترسی دایم به غذای تازه وعدم ته نشینی دان ها به دلیل جابجایی مداوم دان در مخازن

*میزان مصرف برق مقرون به صرفه

*عدم ساییدگی دانخوری دراثر تماس واگن ها

 • مشخصات سیستم توزیع دان به شیوه زنجیره ای  Flat chain) )

*نصب در قفس بدون نیاز به قطعه اضافی جهت جلوگیری از ساییدگی در محل اتصال

*سرعت حرکت زنجیر، دوازده متر در دقیقه

*بکارگیری موتورگیربکسهای مجزا جهت حرکت هر حلقه در هر طبقه با قدرت یک اسب بخار (0.75کیلوووات )

*تنظیم سطح دانه تنها با کمک یک دریچه ساده

*تسریع توزیع دانه با استفاده ازدو مخزن در طرفین هرردیف در مورد قفسهای بزرگ وکنترل انتخاب دان وصرفه جویی در زمان

*امکان کنترل زمان بندی توزیع دان وهماهنگی انتقال دان به وسیله  اوگرو کارکرد تعداد ردیفهای دانخوری