07136314471

09171005137

02166427954

مشخصات قفس های پرورشی (پولت)

مشخصات قفس های پرورشی (پولت)

 • مجهز به سیستم کود جمع کن در قفسهای چند طبقه
 • امکان استفاده از ایر داکت ( لوله هوادهنده سرتاسری در تمام طبقات ) در صورت سفارش
 • امکان نصب راهرو (cat walk) در قفسهای شش طبقه به بالا
 • ابعاد قفس پرورشی
 • عرض :1000 میلی متر     * ارتفاع :390 میلی متر      *عمق :630 یا 705 میلی متر  (متغیر با توجه به الویت فضای در نظر گرفته شده جهت فضای دانخوری یا تعداد کل سرانه پولتها در قفس
 • مجهز به سیم توری کف قفس در ابعاد 19*19 میلی متربا پوشش گالوانیزه و امکان گالوانیزه شدن مجدد در صورت لزوم
 • امکان استفاده از کف شناور بااستفاده از سیمهای طولی سرتاسری در سالن
 • به کارگیری ورق آهنی با لبه های تا شده در پشت دانخوری جهت دسترسی آسان جوجه به دانخوری
 • طراحی کلیه طبقات به صورت کاملا مشابه مناسب جهت پرورش جوجه یکروزه با بهره گیری از بهترین شرایط نور و دما
 • انواع قفس (به لحاظ عمق )L          :630 میلی متر               XL:705 میلی متر
 • آبخوری :
 • توسط نیپل و امکان چرخش 360 درجه ای
 • امکان استفاده از ظرف پلاستیکی در زیر نیپل جهت جلو گیری از خیس شدن کودها
 • مجهز به سیستم وینچت جهت جابجایی لوله های آبخوری در جهات بالاو پایین با توجه به رشد روزمره پولتها با کمک چرخ دنده وسیم بکسل
 • سیستم دانخوری:
 • امکان دسترسی آسان در روزهای اولیه رشد
 • طراحی سیستم بدون نیاز به تنظیم دستی
 • عدم پراکندگی دانه ها به دلیل وجود سیم توری در قسمت بالای دانخوری
 • امکان کاهش فاصله میان سیم های توری از  40به 25 میلیمتربا استفاده از قاب توری اضافی به منظورجلوگیری از خروج پولتها در هفته اول رشد
 • ناودان دانخوری :
 • استفاده از ورق آهنی با ضخامت یک میلی متر
 • استفاده از ریل خارجی دانخوری جهت حرکت واگنهای توزیع دان به وسیله دوچرخ در هر طبقه
 • افزایش عمق دانخوری جهت جلوگیری از سرریز شده دانه ها
 • پایه های عمودی مستحکم جهت نصب و تنظیم دقیق و دوام بیشتر
 • دربها:
 • استفاده از یک درب کشویی جهت هر قفس
 • امکان باز شدن درب به صورت نیمه جهت جابجایی پولتها و یا به صورت کامل جهت جابجایی کاغذهای کفپوش  واستفاده از سبد جابجایی مرغ
 • امکان نصب به صورت لولایی و یا افزایش تعداد درب کشویی
 • لوله وزش هوا سرتاسری در  تمام طبقات ((AIR DUCT در صورت سفارش
 • امکان استفاده از داکت جهت بهبود وضعیت جریان هوا و رشد بهینه با استفاده از جریان هوای آزاد در کلیه طبقات
 • تهیه شده از جنس  PVCدر طرحهای مختلف تا 205 سانتی متر مربع جهت یکسان سازی تهویه سالن
 • تنوع قطر حفره های خروجی هوا از 6 تا 8 میلیمتر جهت تهویه یکسان قفس ها
 • سیستم واگنی توزیع دان
 • ثبت ابداع این روش توسط شرکت  VALLI برای اولین بار
 • حرکت از طریق چرخهای متحرک برروی ناودانی دانخوری به صورت ریلی در تمام طبقات
 • توزیع دانه ها توسط مخازن مجزا و قابل تنظیم
 • مجهز به  سیستم توزیع دان  منحصر به فرد VALLI
 • به کارگیری دو اهرم  V شکل جهت هدایت دان از طرفین به سمت پولتها
 • طراحی سیستم جهت توزیع یکنواخت دانه ها
 • فراهم شده امکان انتخاب طبقات مورد نظر توسط مرغدار جهت توزیع دانه با به کارگیری ناودانی مجزا در هر مخزن
 • کنترل توزیع دانه : قابلیت برنامه ریزی  تعداد دفعات و زمان بندی دقیق حرکت و توقف دستگاه به صورت کامپیوتری و دستی  
 • مزایای استفاده از سیستم توزیع واگنی
 • صرفه جویی در مصرف انرژی و نیروی انسانی
 • امکان توزیع متناوب و یکسان دانها
 • حفظ کیفیت و عملکرد دقیق دستگاه به همان صورت اولیه
 • دقت عمل فراوان توزیع دانه با کیفیت و مقدار کاملا یکسان در طول مسیر ناودان دانخوری
 • امکان دسترسی دایم به غذای تازه وعدم ته نشینی دان ها به دلیل جابجایی مداوم دان در مخازن
 • میزان مصرف برق مقرون به صرفه
 • عدم ساییدگی دانخوری دراثر تماس واگن ها
 • مشخصات سیستم توزیع دان به شیوه زنجیره ای  Flat chain) )
 • نصب در قفس بدون نیاز به قطعه اضافی جهت جلوگیری از ساییدگی در محل اتصال
 • سرعت حرکت زنجیر، دوازده متر در دقیقه
 • بکارگیری موتورگیربکسهای مجزا جهت حرکت هر حلقه در هر طبقه با قدرت یک اسب بخار (0.75کیلوووات )
 • تنظیم سطح دانه تنها با کمک یک دریچه ساده
 • تسریع توزیع دانه با استفاده ازدو مخزن در طرفین هرردیف در مورد قفسهای بزرگ وکنترل انتخاب دان وصرفه جویی در زمان
 • امکان کنترل زمان بندی توزیع دان وهماهنگی انتقال دان به وسیله  اوگرو کارکرد تعداد ردیفهای دانخوری
 • سیستم کود جمع کنی در قفسهای پرورشی
 • مجهز به تسمه پروپرلین به  ضخامت یک میلی متری و سطح صیقلی
 • لبه های محکم شده در طرفین جهت جلوگیری از ریزش کود و  سطح باز جهت تماس بیشتر با هوا و تسریع خشک شدن کود
 • به کارگیری میله های عرضی (CROSS BAR) در فواصل 38 سانتی متری در طول مسیر حرکت  تسمه جهت تحمل وزن بیشتر و سهولت و روانسازی در حرکت
 • ایجاد فاصله میان سیم توری کف و تسمه برگشتی به منظور جلوگیری ازآلودگی
 • استفاده ازموتور گیربکس مجزا جهت هرطبقه